Rules

 

פול באטל ישראל 2019

Pole Battle Israel 2019

For ENGLISH RULES 2019 click here

Or on the top of the page, find the "rules" buttons. 

לכל שאלה, בעיה או מענה - ניתן לפנות אלינו במייל 

Polebattleisrael@gmail.com

חוקים:

 • התחרות מחולקת למספר ליגות\סיבובים שלכל אחד יש טבלת ניקוד וקבוצת אירגון משלה. כל התוצאות מוצגות באתר הניקוד העולמי
 • על המתחרים להיות מעל גיל 18 או בעלי אישור הורים על מנת להשתתף בתחרות (= קטגורית נוער: חובבנים\מקצוענים)
 • על המתחרים חייבים להירשם עד התאריך שהוכרז
 • התחרות פתוחה לגברים ונשים בכל הקטגוריות וגם לנוער
 • כל המתחרים רשאים להתחרות בתחרויות במדינות אחרות על מנת לצבור ניקוד גבוה יותר בדרוג העולמי
 • המתחרים עם הדרוג הגבוה ביותר יהיו מעומדים להתחרות באליפות אירופה בסוף עונת התחרויות (התאריכים יפורסמו באתר ובדף הפייסבוק).
 • נדרש מינימום של 6 מתחרים על מנת לפתוח כל קטגוריה

 

קטגוריות:

חובבנים 

 • מתחרים צריכים להיות מעל גיל 18.
 • ישנם תרגילי חובה בקטגוריה זו ותרגילים שאסורים לביצוע.
 • אין לבצע תרגילים אסורים בכל הסיבובים של התחרות.
 • מתחרים שהיו בין שלושת המקומות הראשונים בקטגוריה זו בשנה שעברה (מכל התחרויות) אינם מורשים להתחרות בקטגוריה זו.

ילדים

 • ניקוד וחוקי בקטגוריה זו זהים לקטגורית חובבנים
 • מתחרים בגילאים 6-9 שנים
 • מתחרים צריכים להעלות סריקה של אישור הורים חתום בפרופיל שלהם באתר

נוער חובבני

 • ניקוד וחוקי בקטגוריה זו זהים לקטגורית חובבנים.
 • מתחרים בגילאי 10-17
 • מתחרים צריכים לעלות צילום של אישור הורים בפרופיל שלהם, באתר.
 • מתחרים שמעולם לא מוקמו בין שלושת המקומות הראשונים בתחרות פול באטל או כל תחרות אחרת יכולים להתחרות בקטגוריה

מקצוענים

 • על המתחרים להיות מעל גיל 18
 • ישנם תרגילי חובה בקטגוריה זו
 • בקטגוריה זו יתחרו מתחרים אשר בתרות בשנה הקודמת זכו במקום הראשון עד השלישי בקטגורית החובבני בדירוג הארצי
 • כל מתחרה אשר כבר התחרה בקטגורית מקצוענים
 • מי שהיה בין שלושת המקומות הראשונים בתחרות הפול ספורט/אליפות הפול ארט הארצית בקטגורית חובבני
 • נוער אשר מלאו להם 18 שנים ולא זכו באחד משלושת המקומות הראשונים בעונה הקודמת
 • מדריכים ורקדני עמוד אשר מרוויחים ע"י הופעה

נוער מקצועני

 • ניקוד וחוקים בקטגוריה זו זהים לקטגורית מקצוענים.
 • מתחרי בגילאים 10-17 
 • אם המתחרה מגיע לגיל 18 במהלך אותה העונה הוא מחוייב להתחרות בקטגורית מבוגרים.
 • על המתחרים לעלות צילום של אישור וחתימת הורים סרוקה בפרופיל שלהם, באתר.
 • מתחרים שמעולם לא מוקמו בין שלושת המקומות הראשונים יכולים להתחרות בקטגוריה.

מאסטרס +40:

 • מתחרים מעל גיל 40
 • ניקוד וחוקים בקטגוריה זו זהרים לקטגורית מקצוענים

אליט:

 • ישנם תרגילי חובה בקטגוריה זו.
 • מתחרים בשנים קודמות שמוקמו בשלושת המקומות הראשונים בקטגורית מקצוענים בטבלה הארצית יתחרו בקטגוריה זו.
 • מי שהיה בין שלושת המקומות הראשונים בתחרות הפול ספורט/אליפות הפול ארט הארצית בקטגורית מקצוענים (בשנה הקודמת או באותה השנה לפני מועד הפול באטל) יתחרה בקטגוריה זו.
 • נוער אשר מלאו להם 18 שנים ודורגו בין שלושת הראשונים בעונה הקודמת בקטגורית מקצוענים יתחרו בקטגוריה זו.
 • כל מתחרה שהתחרה בקטגורית עלית יתחרה בקטגוריה זו.
 • מדריכים ורקדני עמוד אשר מרוויחים ע"י הופעה יתחרו בקטגוריה זו.

 

נוער אליט

 • ניקוד וחוקים בקטגוריה זו זהים לקטגורית אליט.
 • מתחרי בגילאים 10-17 
 • מתחרים שהגיעו בשנה שעברה לשלושת המקומות הראשונים בקטגוריית נוער מקצועני בדירוג הבינלאומי יתחרו באליט
 • מתחרים שהגיעו לשלושת המקומות הראשונים בתחרות בינלאומית של פול ספורט או פול ארט בקטגורית נוער 
 • אם המתחרה מגיע לגיל 18 במהלך אותה העונה הוא מחוייב להתחרות בקטגורית אליט מבוגרים.
 • על המתחרים לעלות צילום של אישור וחתימת הורים סרוקה בפרופיל שלהם, באתר.
 • מתחרים שכבר התחרו בקטגוריית אליט בפול באטל או בתחרויות אחרות.

מערך התחרות:

 • התחרות בעלת אופי ספורטיבי וריקודי מבוססת כללים מחייבים עם פאנל שופטים מומחים (מחולקת למספר חלקים- תרגיי חובה (רק בסבב הראשון), בונוסים טכניים, הורדות טכניות אימפרוביזיציה).
 • לתחרות שני סיבובים- הסיבוב הראשון והגמר. מספר הבאטלים בסיבוב הראשון נקבע על פי מספר התחרים. רק 6 המתחרים הטובים ביותר יתחרו בסבב הגמר (כלומר, בגמר יש 3 באטלים בכל קטגוריה).
 • בסיבוב הראשון: יש לבצע את תרגילי החובה.
 • בסבב הראשון כלל המתחרים מתחרים על עמוד סטטי. בגמר מתחרים על עמודים מסתובבים בכל הקטגוריות.
 • המתחרים נתחרים לפי הטבלה מטה. כל מתחרה יעלה לבמה פעמיים באותו הבאטל (כלומר, לדוגמא בקטגורית מתחילים כאשר מתחרה A ומתחרה B מתחרים אחד נגד השני מתחרה A עולה על העמוד ל35 שניות לאחר מכן מתחרה B עולה על העמוד ל35 שניות ואז שוב מתחרה A עולה על העמוד ל35 שניות לאחר מכן מתחרה B עולה שוב על העמוד ל35 שניות. כשעל כל מתחרה לעזוב את העמוד במיידי בתום הזמן המוקצב לו. זמן של סבב (באטל) אחד הוא 4X0:35.

מספר המתחרים בסבב הראשון תלוי במארגן התחרות אבל כאמור, לגמר עולים רק 6 מתחרים בכל קטגוריה, כלומר, 3 באטלים בכל קטגוריה.

 • ציוות המתחרים לבאטלים נעשה לאחר ההרשמה ולפני התחרות, מידע זה חסוי למתחרים. המתחרים יגלו מול מי הם מתמודדים רק על הבמה על ידי המנחה.
 • במהלך התחרות לא נקבע המנצח או המפסיד של הסבב כל מתחרה צובר נקודות על ידי פאנל השופטים ורק בסוף הסבבים הראשונים ידעו אם עלו לשלב הבא, יכול להיות ששני המתמודדים באותו הבאטל יפסידו או ינצחו.

 

סיבוב ראשון:

 

 

 

 

קטגוריה

עמוד

זמן באטל

מספר באטל

מספר מתחרים

חובבני, נוער חובבני

סטטי

2X0:35

XX

XX

מקצוענים, נוער מקצוענים

סטטי

2X0:45

XX

XX

עלית

סטטי

2X0:50

XX

XX

סיבוב גמר:

 

 

 

 

חובבני, נוער חובבני

מסתובב

2X0:45

3+3

12

מקצוענים, נוער מקצוענים

מסתובב

2X1:00

3+3

12

עלית

מסתובב

2X1:15

3

6

 

 • כל המידע על הסיבבים של הפול באטל יוכרזו בדף האירוע של התחרות בפייסבוק.

 

עמודי התחרות:

 • עמודי התחרות הם בדרך כלל מ X-POLE, או עמודים רגילים או עמודי במה, 45מ"מ. אף על פי כן למארגן יש זכות לבחור ביצרן עמודים אחר תלוי עסקים.

 

מוזיקת התחרות:

 • תהיה רשימת שירים (אשר תפורסם תרם התחרות בדף הפייסבוק) שתהיה מוכנה לאחר סיום ההרשמה, כל המתחרים יוסיפו בטופס ההרשמה שלהם שני שירים שיכנסו לרשימה. רשימת השירים תהיה חסויה למתמודדים וידעו את השירים על הבמה.
 • השירים נבחרים באופן אקראי במהלך התחרות .
 • לא כל השירים שישלחו יבחרו.
 • תחילת כל באטל תתחיל עם הצליל הראשון של המוזיקה. ככל שהמוזיקה ממשיכה כך הזמן ממשיך לרוץ, כאשר יש ביפ זה הסימן למתחרה לרד מהעמוד ולמתחרה המתמודד מולו להתחיל את התרגיל.
 • במידה והשיר יסתיים לפני סיום הזמן המוקצב להבאטל, הדיג'י ישמיע את השיר מהתחלה והבאטל ימשך ללא עצירה.

 

ביפ - מתחרה A – ביפ - מתחרה B – ביפ - מתחרה A – ביפ - מתחרה B – ביפ = סוף הבאטל.

 

 • למארגן אין שליטה על בחירת השירים אם יבחר שיר שיש לו פתיח ללא מוסיקה המתחרים יצטרכו לאלתר.

 

תנאי השתתפות בפול באטל:

 • על המתחרים למלא טפסי הרשמה באתר עד תאריך גמר הביצוע שיפורסם בדף הפיסבוק ובאתר. המארגן יצור קשר עם הנרשמים הראשונים + שתיים שמורים.
 • 6 המתחרים עם הניקוד הגבוה ביותר בכל קטגוריה יקבלו הזמנה לאליפות אירופה בסוף העונה.

 

רשימת כניסה למתחרים:

 • רשימה של המתחרים הנבחרים תפורסם באתר לאחר תאריך ההרשמה הסופי, הזמנות אלקטרוניות ישלחו למתחרים עם מידע נוסף.
 • שני מתחרים יוזמנו לפול באטל כשמורים הם ישלמו דמי כניסה רק עם הם ייקחו חלק בתחרות.
 • במידה ואין ביכולתו של מתחרה רשום להשתתף בתחרות עליו לשלוח מייל מפורט עם סיבה מוצדקת לחוסר השתתפותו במייל כ48 שעות לפני התחרות. במידה ולא יעמוד בתנאים אלו המתחרה יפסל לעונת התחרויות הנוכחית.
 • אין החזרי תשלום עבור מתחרים שנרשמו ולא הגיעו לתחרות מכל סיבה שהיא.

 

חומרים ונקיונות:

 • המתחרים רשאים להשתמש בחומר על גופם אך לא ישירות על העמוד. העמודים ינוקו אחרי כל באטל, ולעולם לא באמצע סבב. רק במקרה של שלישיה ינקו את העמודים תמיד אחרי המתחרה הראשון בזמן שהמתחרה השני על העמוד.

 

קוד לבוש:

 • למתחרים אסור להתחרות עם נעלי עקב, מותר רק להיות יחפים.
 • החלק התחתון של התלבושת חייב לכסות את הישבן.
 • אסור כפפות או שרוולים אלא אם יש למתחרה בעיית הזעה המאושרת על ידי רופא עם אישור חתום.
 • החלק העליון של התלבושת חייב להיות עליון ספורטיבי, אנחנו ממליצים עלdragonfly brand.
 • כל הקישוטים צריכים להיות מחוברים לתלבושת בלי יכולת לנתק. גם אקססוריז או אביזרים אסורים בהחלט.
 • הפרה של אחד מחוקים אלה יכול להוביל לפסילה.

תרגילי חובה:

יש לבצע תרגילי חובה בסבב הראשון של התחרות.

אם מתחרה לא יכול לבצע 100% מתרגילי החובה זה לא אומר שהוא לא יכול לקחת חלק בתחרות, אם הוא מנסה את התרגיל אבל לא מבצע לפי הדרישות המתחרה יקבל פחות נקודות. אם מתחרה לא מבצע את התרגיל הוא יקבל הורדה בציון מהשופטים.

 לתמונות של תרגילי החובה בכוללות דגשים לתרגילים יש לבדוק בחוקים המקוריים בדף הבית בלחצן:

"Rules"

או לפתוח בדף הפייסבוק ש האירוע:

 https://www.facebook.com/events/3511127095790978/

חובבני\נוער חובבני:

 • 1X תרגיל מסתובב על עמוד סטטי
 • 1X תרגיל כוח
 • 1X תרגיל גמישות
 • 1X תרגיל דינמי

על המתחרים להחזיק לפחות שתי שניות בכל תרגיל חובה.

בקטגורית חובבנים התרגילים הבאים אסורים בשני הסבבים:

 • Twisted Grip Handspring
 • Handspring (Cup Grip/TrueGrip)
 • Aysha (ElbowGrip/ForearmGrip)
 • Iguana (Pencil)
 • Russian Split, Spatchock
 • Iron X
 • Aerial Shouldermount
 • Phoenix Spin

 

מקצוענים\נוער מקצוענים:

 • 1X תרגיל מסתובב על עמוד סטטי
 • 2X תרגיל כוח
 • 2X תרגיל גמישות
 • X1 תרגיל דינמי על המתחרים להחזיק לפחות שתי שניות בכל תרגיל חובה.

 

אליט:

 • 1X תרגיל מסתובב על עמוד סטטי
 • 2X תרגיל כוח
 • 2X תרגיל גמישות
 • 1X תרגיל דיני

על המתחרים להחזיק לפחות שתי שניות בכל תרגיל חובה.

 

 

 

שיטת ניקוד:

 • שיטת הניקוד מבוססת על זכית נקודות לפי קטגוריה ומיקום.

 

קטגוריה\מיקום

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

חובבני\

נוער חובבני

100

75

50

40

35

30

26

22

19

16

14

12

10

8

6

5

4

3

2

1

מקצוענים\

נוער מקצוענים

200

150

100

80

70

60

52

44

38

32

28

24

20

16

12

10

8

6

4

2

עלית

300

225

150

120

105

90

78

66

57

48

42

36

30

24

18

15

12

9

6

3

 

 • בכדי להגיע לניקוד הגבוה ביותר על התרגיל המבוצע צריך להיות מאוזן. לדוגמא- אם המתחרה מראה רק גמישות, הוא יקבל נקודות בונוס רק על הגמישות. כאשר הוא מקבל את מקסימום נקודות הבונוס הניתנים בגמישות הוא אינו יכול לקבל עוד נקודות בונוס ולכן אין סיבה לבסס את כל התרגיל על יכולת אחת.

 

פאנל השופטים מחולק לארבעה חלקים :

 

ניקוד טכני:

בונוסים:

 • מעברים מקוריים
 • כוח
 • גמישות
 • דינמיות (דרופים, תפיסות, ריגריפים)
 • מומנטום סיבוביות (בסבב הגמר)

הורדות בציון:

 • ביצוע לא נכון של תרגיל
 • זווית לא טובה של התרגיל
 • מעבר לא נכון
 • החלקה או איבוד שיווי משקל
 • ניגוב ידיים
 • נפילה
 • ביצוע של תרגיל אסור (חובבנים\נוער חובבני)
 • איבוד מומנטום על עמוד מסתובב (סבב הגמר)

 

אילתור:

בונוסים:

 • מקוריות ואילתור
 • תנועה וריקודיות
 • פרשנות בימתית
 • ביטחון
 • כריזמה ונוכחות בימתית

הורדות בציון:

 • בעיה טכנית בתלבושת
 • הבעות פנים לא נאותות (כולל קולות לא נאותים)
 • חזרה על אותן התנועות
 • לא מתייחסים לאות העצירה או המשכת התרגיל

 

אזהרה: תנועות וולגריות או ארוטיות יובילו לפסילה מהתחרות

 

פרס מיוחד לבאטל הטוב ביותר:

 • בסבב האחרון השופטים בוחרים את הזוג הכי מקורי ומבדר.
 • השופטים מדרגים את כל הצוותים האחרונים עם ניקוד של בין 1 ל10.
 • הקריטריון המרכזי הוא הופעה.

 

זכויות מדיה:

 • כל המתחרים מסכימים שהמארגנים יכולים להשתמש בסרטונים ותמונות מהתחרות למטרות תיעוד ופרסום בדרכים הידועות (טלוויזיה, אינטרנט, מדיה מודפסת וכ'ו). בנוסף לכך המתחרים מסכימים שעם הם לוקחים חלק בגמר האליפות האירופי הם יהיה מוזמנים לצילומים וראיונות לאחר התחרות.

 

 

זכויות המארגנים:

 • למארגנים של התחרות יש את הזכות להשתמש בכל חוק בכל זמן ללא אזהרה מוקדמת.
 • המארגנים לא אחראיים לאף פציעה שמתרחשת למתחרים במהלך התחרות.