Rules

 •  For English version click here.

  Základní ustanovení

  Organizátor soutěže Pole BattleLeague je European pole dance federation.

  Soutěž je rozdělena na kola/ligy, z nichž každá má svůj výkonnostní žebříček výsledků. Všechny žebříčky se zároveň promítají v Globálním žebříčku, kde se sčítají body závodníků, kteří navštívili více kol. Závodníci s nejvyšším počtem bodů v Globálním žebříčku získají hlavní cenu.

  Bude-li se v sezóně pořádat více kol, poté budou nejlepší soutěžící z každé ligy budou pozváni na velké finále, kde se utkají v mezinárodní konkurenci o nejlepší pozici v národním i mezinárodním žebříčku.

  Soutěžící musí dosáhnout věku 18 let, nebo k přihlášce doložit podepsané Prohlášení rodičů se souhlasem účasti dítěte v soutěži (kategorie Kids a Junioři).

  Soutěžící jsou povinni dodržovat všechny stanovené uzávěrky a instrukce organizátorů.

  Soutěž je otevřená mužům i ženám bez rozdělení do kategorií podle pohlaví, jedná se tedy o smíšené kategorie ve všech výkonnostních kategoriích. 

  Kategorie

  AMATÉŘI (AMATEURS)

  • Soutěžící v této kategorii musí dovršit min 18 let věku.
  • Pro kvalifikační kolo jsou stanoveny povinné prvky pro tuto kategorii, které je třeba předvést.
  • Pro tuto kategorii (stejně jako pro kategorii Junioři amatéři a Kids) jsou stanoveny Zakázané prvky, které jsou vysoce penalizovány.
  • V této kategorii nemohou soutěžit závodníci, kteří v minulé sezóně obsadili jednu z prvních 3 příček v jakékoli amatérské soutěži.
  • Tato kategorie není přístupná lektorům a pole dancerům, kteří za svá vystoupení berou úplatu.

  JUNIOŘI AMATÉŘI (JUNIOR AMATEURS)

  • Pro tuto výkonnostní kategorii platí stejná pravidla jako pro kategorii Amatéři, pouze s rozdílem, že soutěžícím ještě nebylo 18 let a k přihlášce přiložili Souhlas rodičů.
  • Vzhledem k tomu, že většina juniorských kategorií není rozdělena podle výkonnosti, ale podle věku, v této kategorii mohou startovat všichni závodníci, kteří se neumístili v mezi nejlepšími 3 soutěžícími Pole Battle League 2019, kategorie JUNIOŘI nebo mezi nejlepšími 3 soutěžícími na Mistrovství ČR pole sport/pole art v předchozím či současném roce, v nejvyšší věkové kategorii 15-19 let.

  DĚTI (KIDS)

  • Pro tuto výkonnostní kategorii platí stejná pravidla jako pro kategorii Amatéři
  • Věkové rozmezí této kategorie je 6-9 let a k přihlášce je třeba přiložit Souhlas rodičů.

   MASTERS 40+ Amateurs

   • Pro tuto výkonnostní kategorii platí stejná pravidla jako pro kategorii Amatéři, pouze s rozdílem, že soutěžící již dosáhli 40 let věku.

  PROFESIONÁLOVÉ (PROFESSIONALS)

  • Soutěžící v této kategorii musí dovršit min 18 let věku.
  • Pro kvalifikační kolo jsou stanoveny povinné prvky pro tuto kategorii, které je třeba předvést.
  • Do této kategorie spadají všichni závodníci, kteří už někdy v Profesionálech soutěžili nebo ti, kteří se v loňském roce umístili na prvních třech místech v kategorii Amatéři v jakékoli soutěži.
  • Závodníci ligy z předchozího období, kteří se umístili na prvních třech místech, postupují v současném období do kategorie Elita. Totéž platí i o účastnících MČR v pole sport a pole art.
  • Do této kategorie povinně nastupují všichni lektoři a pole danceři, kteří vystupují a berou za své vystoupení úplatu.
  • Této kategorie se nemohou zúčastnit závodníci, kteří se umístili na prvních 3 místech soutěží MČR pole sport/pole art v předchozím či současném soutěžním roce a na prvních 3 místech soutěže Pole Battle League 2019, kategorie Profesionálové. Tito závodníci se hlásí do nejvyšší elitní skupiny.
  • Účastníci MČR v pole sport, kteří startovali v jediné doubles kategorii Elite Doubles, ale jako jednotlivci do této kategorie nespadají.

  JUNIOŘI PROFESIONÁLOVÉ (JUNIOR PROFESSIONALS)

  • Pro tuto výkonnostní kategorii platí stejná pravidla jako pro kategorii Profesionálové, pouze s rozdílem, že soutěžící ještě nedovršili 18 let a k přihlášce přiložili Souhlas rodičů.
  • Vzhledem k tomu, že většina juniorských kategorií není rozdělena podle výkonnosti, ale podle věku, v této kategorii startují všichni závodníci, kteří si tuto kategorii vyberou podle obtížnosti povinných prvků.
  • Této kategorie se nemohou zúčastnit závodníci, kteří se umístili na prvních 3 místech soutěží MČR pole sport/pole art v předchozím či současném soutěžním roce (pouze věková kategorie 15-17 let) a na prvních 3 místech soutěže Pole Battle League 2019, kategorie Junioři. Tito závodníci se hlásí do nejvyšší elitní skupiny.

  MASTERS 40+ Professionals

  • Pro tuto výkonnostní kategorii platí stejná pravidla jako pro kategorii Profesionálové, pouze s rozdílem, že soutěžící již dosáhli 40 let věku.

  ELITA (ELITE)

  • Nejvyšší seniorská výkonnostní kategorie, kam spadají všichni závodníci, kteří kdy v této kategorii soutěžili.
  • Do této kategorie přistupují i nejlepší Profesionálové z předchozího ročníku, kteří se umístili na prvních třech příčkách jak této soutěže, tak MČR pole sport/pole art.
  • Do této kategorie se mohou přihlásit i závodníci-nováčci podle své výkonnosti a povinných prvků, které jsou stanoveny pro kvalifikační kolo. 

  JUNIOŘI ELITA (JUNIOR ELITE)

  • Nejvyšší juniorská výkonnostní kategorie, kam spadají všichni Junior závodníci, kteří kdy v této kategorii soutěžili.
  • Do této kategorie přistupují nejlepší Junioři Profesionálové z předchozího ročníku, kteří se umístili na prvních třech příčkách jak této soutěže, tak MČR pole sport/pole art.
  • Do této kategorie se mohou přihlásit i závodníci-nováčci podle své výkonnosti a povinných prvků, které jsou stanoveny pro kvalifikační kolo.
  • Pro tuto výkonnostní kategorii platí stejná pravidla jako pro kategorii Elita, pouze s rozdílem, že soutěžícím ještě nebylo 18 let a k přihlášce přiložili Souhlas rodičů.

  SOUTĚŽ

  Soutěž má sportovně taneční charakter podle přesně stanovených pravidel s profesionálním hodnocením porotců, kteří jsou rozděleni do několika sekcí (Povinné prvky, Technické Bonusy, Technické srážky a Improvizace).

  Soutěž má dvě kola – kvalifikace a finále, kam postoupí nejlepších 6 soutěžících z každé kategorie. Kvalifikace probíhá na statické tyči a finále na spinové (rotační) tyči.

  Soutěžící se přihlašují přes webové stránky, kde si nejprve založí profil a poté se přihlásí přes formulář.

  Soutěžící závodí na základě časů uvedených v tabulce níže. Každý soutěžící má dva vstupy v rámci jednoho battlu. Svého partnera do battlu se dozví těsně před nástupem na stage; stejně jako skladbu, na kterou se bude battlovat. V jednotlivých battlech se nevyhlašuje vítěz; závodníci sbírají body, tudíž vítězi mohou být oba soutěžící nebo také ani jeden z battlu. Do finále postoupí ti, co v kvalifikaci dosáhnou nejvyšší skóre od odborné poroty.

  Počet soutěžících v kvalifikaci nastavuje organizátor každé ligy samostatně. Do finále však vždy postupuje 6 nejlepších závodníků z každé kategorie.

  Všechny podrobné informace k místu a časech konání budou vždy uvedeny v detailu každého battlu na webu, který si spravují sami organizátoři daného kola.

  Soutěž se standardně koná na tyčích oficiálního partnera soutěže: X-POLE (soutěžní tyče, průměr 45 mm, výška 4 m).

  Soutěžní skladby

  • Závodníci vkládají vždy 1 skladbu přímo do své přihlášky.
  • Skladby jsou během soutěže pouštěny náhodně.
  • Ne všechny skladby musí být do playlistu organizátorem vybrány.
  • Na začátku každé skladby zazní signál, po kterém začíná battlovat první soutěžící.
  • Po uplynutí časového limitu stanoveného rozdílně vzhledem ke kategorii, zazní signál a soutěžící se vystřídají. Takto se vystřídají 2x. Skladba se nezastavuje, ale pokračuje dál. V případě, že skladba bude kratší než délka battlu, začne hrát znovu od začátku.

  Schema: Signál Startuje Soutěžící A - Signál Soutěžící B - Signál Soutěžící A - Signál Soutěžící B - Signál = konec battlu.

  Předepsaná délka battlování dle jednotlivých kol a kategorií

  1. kolo/Kvalifikace

   

  Kategorie

  Režim tyče

  Čas na stagi

  Počet battlů

  Počet soutěžících

  Amateurs = Juniors Amateurs = Kids = Masters 40+ Amateurs

  static

  2 x 0:35 min

         xx

           xxxx

  Professionals = Juniors Professionals = Masters 40+ Professionals

  static

  2 x 0:45 min

         xx

           xxxx

   Elite = Juniors Elite

  static

  2 x 0:50 min

         xx

           xxxx

   FINÁLE

  Amateurs = Juniors Amateurs = Kids = Masters 40+ Amateurs

  spinning

  2 x 0:45 min

          3

             6

  Professionals = Juniors Professionals = Masters 40+ Professinals

  spinning

  2 x 1:00 min

          3

             6

  Elite = Juniors Elite

  spinning

  2 x 1:15 min

          3

             6

  Podmínky účasti v soutěži

  Seznam přihlášených soutěžících bude zveřejněn na webu a facebookové stránce po uzávěrce přihlášek a zaplacení startovného.

  V případě omezeného počtu soutěžících, mají přednosti ti, co se přihlásí nejrychleji a zaplatí startovné. Dva závodníci nad limitem budou pozváni jako náhradníci a startovné zaplatí v případě, že v den konání soutěže se někdo omluví.

  Jestliže se soutěžící zapomene/nestihne přihlásit (přičemž v jeho kategorii budou volná místa) a organizátor soutěže bude souhlasit, může se přihlásit dodatečně po uzávěrce, avšak zaplatí vyšší startovné.

  Pokud v kategorii vyjde lichý počet soutěžících, v posledním battlu nastoupí 3 závodnici.

  Jestliže se závodních nedostaví na soutěž (vyjma zranění a omluvení viz. níže), bude diskvalifikován pro celý ročník soutěže.

  Startovné

  Startovné je nevratné. Pokud se do konání soutěže závodník zraní, bude omluven pouze s dodáním lékařské zprávy před konáním soutěže (nikoliv zpětně), peníze mu budou vráceny na účet a nebude diskvalifikován. Na omluvení má 24 hodin, na pozdější zprávy nebude brát zřetel.

  Výši startovného si stanovuje každý organizátor ligy samostatně; částka tedy nepodléhá žádné globální regulaci a může se kolo od kola lišit.

  Startovné je třeba uhradit na účet uvedený v automatické odpovědi, kterou závodníci obdrží po odeslání přihlášky; pokud v e-mailové schránce tuto zprávu nenajdete, zkontrolujte si prosím SPAM). Platba v hotovosti na místě není možná.

  Gripování a čištění tyčí

  Závodníci mohou používat protiskluzové prostředky, avšak pouze na části svého těla, nikoliv na tyče. Závodníci si na stage nesmí nic přinést a položit.

  Tyče budou čištěny po skončení každého battlu (tzn. NE v průběhu!). Výjimkou je battle se 3 soutěžícími, kdy se tyče utřou i v průběhu battlování, aby měli všichni soutěžící podmínky.

  Gripy na voskové bázi (ITac apod.) nejsou povolené ani na tělo.

  Soutěžní oblečení

  Soutěží se naboso, žádné boty typu high heels ani jiná obuv není povolena.

  Sportovní střihy jsou podmínkou; spodní část dresu musí zakrývat pozadí a vrchní část musí být střižena tak, aby neodhalovala poprsí. 

  Muži mohou být do půl těla. Ženy mohou mít rozpuštěné vlasy.

  Žádné rekvizity ani další propriety/doplňky nejsou povoleny (náušnice ano).

  Soutěžící mohou na svých dresech promovat svůj tým, kde trénují, nebo svého sponzora.

  Povinné prvky

  Amatéři: Děti, Junioři amatéři, Amatéři, Masters 40+ Amatéři

  Pro tuto kategorii jsou vypsané Zakázané prvky, které budou v případě předvedení vysoce penalizovány v obou kolech:

  • Twisted Grip Handspring
  • Handspring (Cup Grip/TrueGrip)
  • Aysha (ElbowGrip/ForearmGrip)
  • Iguana (Pencil)
  • Russian Split, Spatchock
  • Iron X
  • Aerial Shouldermount
  • Phoenix Spin

  Povinné prvky musí být předvedeny pouze v 1. kvalifikačním kole. V případě, že soutěžící ještě nedosáhl 100% některých triků (např. provazy apod.), neznamená to, že se soutěže nemohou zúčastnit. Pokud se závodník očividně pokusí o daný prvek (např. Split on the pole, ale nemá min. požadovaných 160°), bude jeho výkon ohodnocen 0. Jestliže povinný prvek závodník nepředvede, obdrží srážku.

  Předepsané prvky:

  • 1 x Spin
  • 1 x Power Trick
  • 1 x Flexi Trik
  • 1 x Dynamic Trick

  Trik je uznán v případě, že splňuje následující podmínky: spin (není-li v tabulce uvedeno jinak) musí mít min 360°, výdrž v triku je min 2 sec.

  Profesionálové + Junioři profesionálové

  Povinné prvky musí být předvedeny pouze v 1. kvalifikačním kole. V případě, že soutěžící ještě nedosáhl 100% některých triků (např. provazy 180° apod.), neznamená to, že se soutěže nemohou zúčastnit. Pokud se závodník očividně pokusí o daný prvek, bude jeho výkon ohodnocen 0. Jestliže povinný prvek závodník nepředvede, obdrží srážku.

  Předepsané prvky:

  • 1 x Spin
  • 2 x Power Trick
  • 2 x Flexi Trik
  • 1 x Dynamic Trick

  Trik je uznán v případě, že splňuje následující podmínky: spin (není-li v tabulce uvedeno jinak) musí mít min 360°, výdrž v triku je min 2 sec.

  Elite 

  Povinné prvky musí být předvedeny pouze v 1. kvalifikačním kole. V případě, že soutěžící ještě nedosáhl 100% některých triků, neznamená to, že se soutěže nemohou zúčastnit. Pokud se závodník očividně pokusí o daný prvek, bude jeho výkon ohodnocen 0. Jestliže povinný prvek závodník nepředvede, obdrží srážku.

  Předepsané prvky:

  • 1 x Spin
  • 2 x Power Trick
  • 2 x Flexi Trik
  • 1 x Dynamic Trick

  Trik je uznán v případě, že splňuje následující podmínky: spin (není-li v tabulce uvedeno jinak) musí mít min 360°, výdrž v triku je min 2 sec.

   

  SYSTÉM HODNOCENÍ

  • Hodnocení soutěžících do výkonnostního žebříčku vychází z jejich umístění v každé soutěži. Prvních 20 nejlepších soutěžících v každé kategorii získá příslušný počet bodů - viz. tabulka níže:
  Category \ Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  Amateurs = Juniors Amateurs=Kids 100 75 50 40 35 30 26 22 19 16 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1
  Professionals = Juniors Professionals=Masters 40+ 200 150 100 80 70 60 52 44 38 32 28 24 20 16 12 10 8 6 4 2
  Elite 300 225 150 120 105 90 78 66 57 48 42 36 30 24 18 15 12 9 6 3

  Pro získání maximálního skóre je třeba předvést "vybalancovanou" sestavu. Příklad - jestliže soutěžící předvádí pouze jednu dovednost - např. flexibilitu, získává body pouze z této části hodnocení, přičemž každá část hodnocení má své maximum, takže body se připisují pouze do dosažení tohoto maxima. 

  Odborná porota je rozdělena do 5 panelů v rámci 2 velkých sekcí: 

  TECHNICKÉ HODNOCENÍ

  POVINNÉ PRVKY

  • Kontrola dodržení všech požadavků (rozsah, pozice těla, délka výrže v prvku atd.) na předvedení povinných prvků pro každou kategorii
  • Pouze v 1. kvalifikačním kole

  BONUSY

  • Originální přechody
  • Síla
  • Flexibilita
  • Dynamika (pády, přechyty apod.)
  • Intenzita roztočení spinnové tyče (ve finálovém kole)
  • Jako bonusy se v kvalifikačním kole nepočítají povinné prvky, které soutěžící předvede nad rámec požadovaného počtu prvků v každé kategorii

  TECHNICKÉ SRÁŽKY

  • Chybné provedení 
  • Chybné směrování
  • Chybně provedený přechod
  • Uklouznutí nebo ztráta rovnováhy
  • Utírání dlaní
  • Pád
  • Předvedení zakázaných prvků (v amatérských kategoriích)
  • Ztráta intenzity točení, až úplné zastavení spinnové tyče (ve finálovém kole)
  • Veškerý pohyb kolem tyče včetně chůze, roztáčení spinů apod.

  IMPROVIZACE

  BONUSY

  • Originalita & improvizace
  • Taneční dovednosti
  • Interpretace
  • Jistota projevu
  • Charisma & celkový dojem

  SRÁŽKY

  • Problémy se závodním trikotem nebo účesem
  • Nevhodné grimasy v obličeji (např. zpívání si)
  • Opakování stejných triků během jednoho battlu
  • Nerespektování zvukového signálu oznamující konec/střídání

  Upozornění: Za vulgární nebo erotické pohyby budou soutěžící diskvalifikováni pro celý ročník soutěže.


  SPECIALNÍ CENA ZA NEJLEPŠÍ BATTLE

  • Ve finálovém kole porota hodnotí také nejzábavnější a nejoriginálnější soutěžní dvojici. 
  • Hlavním kritériem hodnocení je show.

  Mediální práva

  Všichni závodníci svou účastí v soutěži potvrzují, že veškeré foto & video materiály pořízené během soutěže, může organizátor využít k marketingovým a komerčním účelům bez omezení (TV, internet, tištěná média, etc.). Dále soutěžící souhlasí, že v případě postupu do finálového kola, budou po skončení soutěže k dispozici pro focení a případné interview. Pořizování foto/video materiálů je možné pouze na mobilní telefony a není možné používat blesk.

  Závěrečná ustanovení

  Organizátoři si vyhrazují právo (v případě nutnosti) změnit pravidla bez předchozího upozornění. 

  Organizátoři nezodpovídají za případné zranění, které si soutěžící může během soutěže přivodit. 

  © Jarmila Hanzlíková